Voordelen

Spreiden risico's
Door het aanschaffen van een abonnement bent u voor het interpreteren van een Gemeentefonds-circulaire niet langer afhankelijk van die ene medewerker met specifieke kennis over dit veelomvattende onderwerp. Met PAUW kan ook een collega met minder kennis een goed advies maken aan directie en college van BenW.
Snelheid
Organisatie en bestuurders kunnen sneller geïnformeerd worden over de financiële effecten omdat calculaties en analyses kunnen worden gemaakt voordat een circulaire in papieren vorm op het gemeentehuis wordt aangeboden. Daarnaast kunt u nadat een circulaire is verwerkt in PAUW al binnen een uur alle berekeningen en analyses op uw bureau hebben liggen.
Analyse
Analyse van verschillen maakt deel uit van de applicatie. Dit stelt medewerkers in staat kritisch te kijken naar de oorzaken van wijzigingen in de uitkering en verkleint daardoor de kans op fouten. Elke circulaire worden 10 analyses door de beheerders ingevoerd. 5 analyses tussen de jaren binnen een circulaire en 5 analyses tussen de circulaires (voor elk jaar 1). Daarnaast wordt nog een samenvatting van de analyses weergegeven. 
Helpdesk
Een helpdesk met betrekking tot het gebruik van PAUW alsmede de in houd van het gemeentefonds is ingericht. Daarvan kunt u als PAUW-abonnee gratis gebruik van maken. We garanderen een reactietermijn binnen 24 uur.
Nieuwsbrief
Nadat een circulaire in PAUW is verwerkt, worden abonnees daar op geattendeerd. Dat gaat gepaard met een uitgebreide nieuwsbrief met daarin vele tips en trucs om de circulaire sneller te lezen of te verwerken.
Veiligheid
Alle gegevens zijn veilig en op één plaats opgeslagen. Daar hebt u geen omkijken meer naar. Elke functionaris kan er over beschikken, mits geautoriseerd en met toegang tot internet.
Benchmark
Mogelijkheid de lasten van uw eigen begroting te vergelijken met de clusters van het gemeentefonds. Daarnaast via de zgn. netto lasten-methode uw begroting te vergelijken met andere gemeenten. 

U kunt een gratis proefabonnement aanvragen door een bericht te sturen via de button 'Contact'.  Uw basisgegevens worden dan ingevoerd in uw proef-account. Zo kunnen herkenbare berekeningen en analyses worden gemaakt. Tevens wordt een afspraak gemaakt voor een demonstratie op de werkplek.