PAUW in de media

28. Artikel in Binnenlands Bestuur van 13 september 2019 over de begrotingspositie van gemeenten in 2020 - 2023.

27. Artikel in webversie van Binnenlands Bestuur van 3 juli 2019 over lagere accressen in meicirculaire 2019.

26. Artikel in webversie van Binnenlands Bestuur van 30 mei 2019 over extra middelen voor jeugdzorg in de jaren 2019, 2020 en 2021

25. Artikel in webversie van Binnenlands Bestuur van 9 mei 2019 over cijfers ter onderbouwing van Beschermd Wonen

24. Artikel in webversie van Binnenlands  Bestuur van 12 december 2018 over winstwaarschuwing 2018 door onderuitputting van de AccresRelevante Uitgaven.

23. Artikel in webversie van Binnenlands Bestuur van 6 juni 2018 over uitname BCF in meicirculaire 2018

22. Artikel in webversie van Binnenlands Bestuur van 21 maart 2018 over maartcirculaire 2018.

21. Artikel in webversie van Binnenlands Bestuur van 7 juni 2017 over meicirculaire 2017.

20. Artikel in webversie van Binnenlands Bestuur van 11 november 2016 over de publicatie van de rijksoverheid over de kosten in het sociaal domein in 2015 waar gemeenten zich niet in herkennen.

19. Artikel in Binnenlands Bestuur van 15 mei 2016 over verhoogde asielinstroom en uitname partieel accres

18. Artikel in Binnenlands Bestuur van 19 mei 2016 over verklaring van overschotten in het sociaal domein 2015.

17. Artikel op de website van RTV Rijnmond over de presentatie van de financiƫle scan van de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.

16. Artikel in Binnenlands Bestuur van 5 mei 2016 over de financiƫle afrekening van het sociaal domein 2015.

15. Artikel in Binnenlands Bestuur van 6 november 2015 over de volatiliteit van de accressen en het opvangen daarvan door een gemeentelijk schommelfonds.

14. Artikel in de webversie van Binnenlands Bestuur van 23 oktober 2013 over het Herfstakkoord dat voor het gemeentefonds gunstig uitpakt voor gemeenten.

13. Artikel in de webversie van Binnenlands Bestuur van 23 januari 2013 over het in stand blijven van het BTW-Compensatie Fonds.

12. Artikel in de webversie van Binnenlands Bestuur van 16 januari 2013 over de effecten van de onderuitputting op de rijksbegroting 2012.

11. Artikel in de webversie van Binnenlands Bestuur van 5 december 2012 over de eenmalige gevolgen in 2014 van het afschaffen van het BCF.

10. Artikel in de webversie van Binnenlands Bestuur van 31 oktober 2012 over de gevolgen van het regeerakkoord 2012 op het gemeentefonds.

9. Artikel in de webversie van Binnenlands Bestuur van 12 september 2012 over samen de trap af met het rijk t/m 2017.

8. Artikel in de webversie van Binnenlands Bestuur van 11 juni 2012 over voorinformatie inzake de juni-circulaire 2012.

7. Artikel in Binnenlands Bestuur van 11 mei 2012 over de impasse van het schrijven van een voorjaarsnota nadat het Catshuisberaad mislukt was.

6. Artikel in Binnenlands Bestuur van 4 november 2011 met reacties uit het land over het verschuiven van uitgaven door het rijk van 2012 naar 2011.

5. Artikel op de website van Binnenlands Bestuur van 25 september 2011 over het verschuiven van uitgaven door de rijksoverheid van 2012 naar 2011. Dit artikel is uitgeroepen tot het best gelezen verhaal van 2011.

4. Artikel in Binnenlands Bestuur van 24 juni 2011 over ons onderzoek naar de baten grondexploitatie.

3. Artikel in Binnenlands Bestuur van 7 januari 2011 over het positieve accres in de december-circulaire 2010.

2. Artikel in Binnenlands Bestuur van 25 juni 2010 over ons onderzoek naar de zgn. Overige Eigen Middelen.

1. Artikel in Binnenlands Bestuur van 16 oktober 2009 over de 7 snijtips.