Klankbordgroepen

De
klankbordgroep
gebruikers wordt gevormd door enthousiaste abonnees. Deze klankbordgroep helpt ons met het doorontwikkelen van de applicatie vanuit een praktische invalshoek. De bezetting is gedurende de jaren 2018 en 2019 als volgt. 

 • Jan Willem Duifhuis, gemeente Barneveld;
 • René de Boer, gemeente Ermelo
 • Aart van Tuijl, gemeente Heerde; 
 • Arnold van der Wiel, gemeente Rozendaal
 • Margreet Wiltenburg, gemeente Vlaardingen


De klankbordgroep professionals wordt gevormd door de volgende personen. Deze klankbordgroep helpt ons met het doorontwikkelen van de applicatie vanuit een strategische invalshoek.

 • drs. Andries Kok, beleidsadviseur gemeentefonds van VNG,
 • drs. Gerber van Nijendaal, plv. secretaris van de Raad voor de Financiële Verhoudingen,
 • dr. Jan Verhagen, beleidsadviseur Financiële Verhoudingen van de gemeente Den Haag.


Afgelopen jaren zijn met medewerking van de beide klankbordgroepen diverse verbeteringen van functionaliteit toegevoegd. Te denken valt aan:

 • tonen van grafieken
 • dashboard
 • benchmarkmodule gemeentebegrotingen
 • automatische upload van decentralisatie-uitkeringen
 • samenvatting van de analyses
 • analyses over de circulaires heen
 • automatische rapportgenerator voor snelle informatievoorziening aan het college van BenW
 • toegangskaartje voor artikel 12 FVW
 • herindelingsberekeningen, zowel frictiekostenbijdrage als nieuwe uitkering na de herindeling
 • het uitvoeren van peilingen
 • forum voor interactie met PAUW-beheerders en andere abonnees