Diensten


Ons motto 'PAUW is meer dan alleen een website' dragen we met overtuiging uit. We willen uw kennispartner zijn. Binnen de abonnementsovereenkomst kunnen abonnees terecht bij de helpdesk voor inhoudelijke vragen over BZK-circulaires en het gemeentefonds algemeen. Dat geschiedt jaarlijks ± 2.500 keer. Als de vragen binnen 15 minuten kunnen worden afgedaan, worden hiervoor geen (extra) kosten in rekening gebracht. Komt de tijdsbesteding daar boven, wordt een tarief van € 165 ex BTW in rekening gebracht. Afdoening wordt gegarandeerd binnen 48 uur, doch 98% wordt afgedaan binnen 24 uur. Daarnaast wordt bij elke BZK-circulaire een vakinhoudelijke nieuwsbrief uitgebracht die de abonnees de advisering van hun directie en bestuur vergemakkelijkt. Ook worden vakinhoudelijke seminars georganiseerd.

Naast de webapplicatie bieden we nog de volgende aanpalende diensten aan, zie de factsheet met een overzicht:

  • Eéndaagse cursus Gemeentefonds op uw locatie. Een intensieve en zeer practische training met het karakter van een interactieve workshop. Zie hiervoor de factsheet. Door te klikken op het woord gemeenten wordt een lijst zichtbaar van gemeenten die deze training inmiddels hebben afgenomen. De training is al meer dan 200x gegeven en kent een heel hoge klanttevredenheid. 
  • full-service overnemen van de berekening en analyse van de circulaire, en deze inpassen in uw P&C-cyclus.
  • 2nd opinion berekening en analyse van de circulaire.
  • Berekening gemeentefonds na herindeling gemeenten, inclusief frictiebijdrage.
  • beschrijven en doorlichten proces administratieve organisatie rond gemeentefonds.


Voor meer informatie over de tarieven en aanpalende diensten kunt u contact opnemen met de managing director van Frontin PAUW BV op telefoonnummer 06 - 2257 4004 of op dirk.jans@frontinpauw.nl.